Uitschuiftafel.com (als onderdeel van De-Eiken-Tafel) onderstreept het belang van veiligheid, privacywetgeving en cookies.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen en veiligheid

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op via e-mail of telefonisch.

Informatie aan derden

De gegevens die door u worden verstrekt, worden door De-Eiken-Tafel vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. De-Eiken-Tafel neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. De-Eiken-Tafel zal wederpartijgegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de wederpartijgegevens te respecteren.

Cookies

In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.